Početak Politika ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА: За треће дете 12.000 динара месечно

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА: За треће дете 12.000 динара месечно

89
0

Takođe, na današnjoj sednici prihvaćeno je da Privredna komora Vojvodine pristupi Sporazumu o zajedničkom nastupu na najznačajnijim međunarodnim sajmovima.Taj sporazum, krajem prošle godine, zaključili Pokrajinska vlada, Razvojna agencija Vojvodine i osam gradova u Vojvodini.

Uključenje Privredne komore Vojvodine u zajedničke nastupe na velikim evropskim i svetskim investicionim sajmovima doprineće kompletiranju prezentacije privrednih potencijala AP Vojvodine i predstavlja dobar model za efikasnije privlačenje novih investicija.

Usvojen je Program rada Pokrajinske vlade za 2018. godinu i programi rada više pokrajinskih institucija, čime su stvoreni uslovi da se već početkom godine počne sa realizacijom programskih aktivnosti.

Pokrajinska vlada razmatrala je informacije o upisu učenika u prvi razred osnovne škole i o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom u AP Vojvodini, u školskoj 2017/2018. godini.

Ukupan broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole jeste 17.498, što je za 381 prvaka manje nego prošle školske godine.

Nastava se realizuje na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku.

Pripremnim predškolskim programom obuhvaćeno je 16.908 dece, što je za 243 deteta manje nego prethodne godine.

Pokrajinska vlada imenovala je Mirka Jankelića, diplomiranog socijalnog radnika, za direktora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici i Nenada Ivaniševića, doktora ekonomskih nauka, za direktora Gerontološkog centra u Subotici.

Izvor: RTV