10 miliona dinara za jačanje kongresnog turizma u AP Vojvodini: Novi konkurs za organizovanje manifestacija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, predstavio je novi javni konkurs za organizovanje manifestacija, odnosno za održavanje kongresa. Ukupna sredstva određena za ovu namenu iznose 10 miliona dinara, a sam konkurs je otvoren do 18. novembra 2023. godine. Sredstva su namenjena organizaciji kongresa koji se održavaju na teritoriji AP Vojvodine od 1. novembra 2023. do 31. oktobra 2024. godine.

Sekretarijat na ovaj način pruža podršku udruženjima građana koja se bave unapređenjem turističke ponude i organizacijom kongresa. Takođe, afirmiše kongresni turizam kao značajan faktor razvoja turizma u AP Vojvodini, podiže profesionalne standarde kongresnog turizma i unapređuje kongresno-turističku ponudu, sa ciljem pozicioniranja Vojvodine kao poželjne destinacije.

Ivanišević ističe da su kongresi važni jer se radi o višednevnim manifestacijama sa većim brojem noćenja, a cilj je da turisti provedu što više vremena u mestu gde se održava kongres.

Organizatori su u obavezi da kongres organizuju na teritoriji Vojvodine, a bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu od najmanje 200.000 dinara do najviše 2.000.000 dinara sa PDV-om. Pored sredstava predviđenih pravilnikom, prihvataju se i troškovi predavača, ovlašćenih prevodilaca, kao i transporta i iznajmljivanja prevoznih sredstava za organizovanje turističkog obilaska Vojvodine za učesnike kongresa.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine pre 1. januara 2023. godine, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa, odnosno kongresni turizam.