Mirović na obeležavanju 20 godina Garancijskog fonda APV i Turističke organizacije Vojvodine.

Juče u Novom Sadu, obeležen je značajan jubilej – 20 godina postojanja Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i Turističke organizacije Vojvodine.

Predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, istakao je ulogu reorganizacije sistema Autonomne Pokrajine Vojvodine 2016. godine. U partnerstvu sa različitim institucijama, uključujući Razvojni fond, Razvojnu agenciju, Garancijski fond APV, Turističku organizaciju Vojvodine, Fond za razvoj poljoprivrede, Privrednu komoru i sekretarijate, postignut je veliki nacionalni uspeh, a Vojvodina je postala ključna karika u tom procesu.

Mirović je naglasio: „Ovo je bio odgovoran zadatak koji sam preuzeo 2016. godine. Cilj je bio reorganizovati sistem upravljanja Autonomnom Pokrajinom Vojvodinom pod vođstvom Pokrajinske vlade. Sa partnerima iz različitih institucija, poput Razvojnog fonda, Razvojne agencije, Garancijskog fonda APV, Turističke organizacije Vojvodine, Fonda za razvoj poljoprivrede, Privredne komore i sekretarijata, uložili smo napore da Vojvodina postane deo velikog nacionalnog uspeha. Uveren sam da smo zajedno ispunili tu zajedničku misiju.

Govoreći o Garancijskom fondu Vojvodine, Mirović je naglasio da je vrednost izdatih garancija u visini od 80 miliona evra jasan pokazatelj predanog rada ovog fonda u podršci razvoju društva i privrede. S druge strane, Turistička organizacija Vojvodine uspešno je promovisala potencijale ovog regiona, informišući kako domaće, tako i strane goste.

Direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, Đorđe Raković, istakao je da je fond u proteklih dvadeset godina postao snažan, siguran i pouzdan partner privrednicima, poljoprivrednicima i preduzetnicima. Sa oko 1.800 izdatih garancija vrednosti blizu 80 miliona evra, fond je omogućio povoljnije kreditne uslove kod poslovnih banaka.

Prateći potrebe tržišta i privrednu politiku Pokrajinske vlade, danas su našim garancijama pokrivene sve oblasti privrede„, naglasio je Raković, dodajući da je garantni potencijal značajno uvećan u periodu od 2016. godine zahvaljujući koordiniranim odlukama Pokrajinske vlade i Fonda.

Direktorka Turističke organizacije Vojvodine, Nataša Pavlović, istakla je da je ta organizacija od 2016. godine realizovala brojne aktivnosti, kampove i projekte, što je uticalo na povećanje turističkog prometa.

Želeli smo da pokažemo svetu sve ono što Vojvodina ima da ponudi – našu bogatu kulturnu baštinu, prelepu prirodu, srdačne ljude i bogatu gastronomiju. Predstavili smo turističku ponudu na više od 300 međunarodnih sajmova, a u prethodnom periodu aktivno smo učestvovali i u osam projekata prekogranične saradnje“, istakla je Pavlovićeva.

Osim članova Pokrajinske vlade, događaju su prisustvovali i predstavnici republičkih, pokrajinskih i