Agencija za borbu protiv korupcije preporučila smenu direktora Kliničkog centra Vojvodine, zaposlio ćerku među 126 kandidata

 

Odluka je doneta 18. maja i na nju je Slankamenac, preko advokata, podneo žalbu. Agencija je istragu po službenoj dužnosti započela prošle godine, na osnovu pitanja 021 da li je Agenciji, u skladu sa zakonom, prijavio da je preko konkursa u junu prošle godine zaposlio svoju ćerku na mesto lekara opšte prakse na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.
 
Kako se navodi u rešenju Agencije za borbu protiv korupcije, utvrđen je sukob interesa, te je doneta i mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije v. d. direktora Kliničkog centra Vojvodine.
 
Uvidom u rezultate konkursa sa prijem u radni odnos na neodređeno vreme u KCV, a koji je objavljen i na sajtu ustanove, jasno je da je 20. juna prošle godine Slankamenac doneo odluku za prijem u radni odnos svoje ćerke Sonje Slankamenac na mesto lekara opšte prakse na Klinici za endokrinologiju, iako je uslove za prijem u radni odnos na isto radno mesto ispunjavalo čak 126 kandidata.
 
Slankamenac je bio dužan da na vreme prijavi Agenciji sukob interesa, što on nije učinio. Podsetimo i da je 021 pitao v. d. direktora o ovom zapošljavanju početkom novembra prošle godine. Na pitanje 021 ko je bio u komisiji koja je odlučivala o primanju na posao u KCV, u ustanovi su rekli za 021 da se radilo o „šestočlanoj komisiji eminentnih lekara, koju je imenovao direktor“. Dodali su da je prijem izvršen na potpuno transparentan način, ali nisu odgovorili na pitanje da li je agenciji prijavljen sukob interesa.
 
U svom odgovoru Agenciji na ovo rešenje, Slankamenac je rekao da je nesporno da je njegova ćerka dobila posao u KCV, ali da nije tačno da je neblagovremeno obavestio agenciju o sumnji na postojanje sukoba interesa. Kaže da je 30. novembra primio pravno mišljenje advokatske kancelarije o kojem mu je rečeno da je trebalo da prijavi sukob interesa, a par dana kasnije je prijavio sukob agenciji.
 
Njegovo tumačenje je da je sukob prijavio u roku – iako nekoliko meseci po zapošljavanju svoje ćerke, zato što je, kako je rekao Agenciji, postao svestan sukoba tek kad mu je to protumačeno. Takođe, kaže da odluku o prijemu u radni odnos nije doneo po uticajem, jer je „samo formalno-pravno sprovodio odluku nezavisne komisije, koja je već bila izabrala kandidate“.
 
Dodaje i da, prema Zakonu o radu, svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i zapošljavanje pod jednakim uslovima.
 
„Nesumnjivo proizilazi da između v. d. direktora KCV i zaposlene u KCV postoji odnos zavisnosti. Imenovani je javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje pogodnosti za povezano lice, čime je ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije“, navodi Agencija za borbu protiv korupcije u svom rešenju.
 
Agencija je njegove argumente iznete u odbrani odbacila kao neosnovane.
 
„Prilikom odlučivanja o tome koju meru treba izreći imenovanom, ocenjeno je da se izricanjem mere upozorenja ne bi postigla svrha primene Zakona o Agenciji, s obzirom na to da je Petar Slankamenac donošenjem odluke o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme svoje ćerke doveo sebe u situaciju sukoba interesa i omogućio sticanje koristi, odnosno pogodnosti za povezano lice, a ove posledice se ne mogu otkloniti. Stoga je zaključeno da je izricanje mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje jedina odgovarajuća mera u konkretnom slučaju“, zaključuje ACAS.
 
 
 
 
 
 
1 / 4
 
Autor: Gorica Nikolin – gorica@021.rs