Aktiviran Socijalno-ekonomski savet u opštini Šid

Konstitutivna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Opštine Šid održana je danas u svečanoj sali Skupštine opštine.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević istakao je na sednici da Sekretarijat svojom podrškom unapređenju rada i formiranju lokalnih saveta podržava socijalni dijalog i jača mrežu socijalnih partnera na teritoriji jedinica lokalne samouprave.

„Mogu da kažem da je od danas Šid velikim slovima ucrtan na mapu socijalnog dijaloga ne samo u Vojvodini, već i u celoj Srbiji. Ovo je svetao primer, koji ćemo slediti na teritoriji čitave AP Vojvodine“, istakao e sekretar

Socijalno-ekonomski savet u opštini Šid postoji od 2005. godine, ali do ove godine nije aktivno radio, te stoga današnja konstitutivna sednica potvrđuje novi početak, odnosno nastavak aktivnog participiranja ovog lokalnog radnog tela u socijalnom dijalogu na republičkom i pokrajinskom nivou.

Jedan od strateških ciljeva Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid jeste sagledavanje problema ove lokalne zajednice kako bi se oni rešavali sistemski na bolji i efikasniji način, na dobrobit svih socijalnih partnera i stanovnika.

Na današnjoj sednici je pored verifikacije mandata članova ovog tela i njihovih zamenika, izabran i predsedavajući, sekretar Saveta, kao i sastav Kolegijuma, a usvojen je i plan rada za tekuću godinu, kojim se definišu radni ciljevi i misija.

U AP Vojvodini trenutno postoji svega osam lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, što je nedovoljan broj. Upravo iz tog razloga Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam daje institucionalnu podršku jedinicama lokalne samouprave, zajedno sa Pokrajinskim socijalno-ekonomskim savetom, sindikatima i Unijom poslodavaca Vojvodine, kako bi se osnovalo ili aktiviralo što više saveta u okviru 45 gradova i opština u Vojvodini, te osnažila mreža strateških partnera u nastojanju da se unapredi socijalni dijalog u Srbiji.

Sekretar Ivanišević je zahvalio i predsedniku opštine Šid Zoranu Semenoviću na jačanju socijalnog dijaloga, koji nema alternativu.

„U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam i u okviru Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta formirali smo jedan tim sa ciljem da u celoj Vojvodini reaktiviramo savete tamo gde postoje i da osnivamo nove, jer su oni mesto gde možete da razgovarate i sučeljavate interese poslodavaca, sindikata i nosilaca javnih ovlašćenja“, rekao je Ivanišević.

U narednom periodu predstoji osnivanje, odnosno aktiviranje socijalno-ekonomskih saveta u Sremskoj Mitrovici, Srbobranu, Bečeju, Kikindi i Somboru.

Današnjoj sednici je prisustvovao i zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Palimir Tot.