Deo Novog Sada bez vode

07. novembra zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 16 sati biti Ulica Koči Ivana.
Moguće je da u toku toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.