Dospela prva rata godišnjeg poreza na imovinu

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februara 2023. godine, dospela za plaćanje prva rata godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Obveznici koji nisu izmirili dospelu obavezu u zakonom propisanom roku, izbegavaju dalji obračun i naplatu propisane kamate koja na današnji dan iznosi 15,5%.

Sve informacije povodom dospeća prve rate godišnjeg poreza na imovinu zainteresovani mogu dobiti pored šalter sale u Ulici Vojvođanskih brigada br. 24-26, izdvojenog šalter mesta u prostorijama JKP „Informatika“ na Bulevaru Slobodana Jovanovića br. 15, info-pulta Gradske poreske uprave u TC „Promenada“,  i putem elektronske pošte na mejl adresu gpu@novisad.rs, kao i na brojeve telefona: 4871-707, 4871-751.

Novi Sad, 21. februar 2023. godine