Dragana Milošević: Snažna podrška istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana AP Vojvodine

„Trajno opredeljenje Pokrajinske vlade jeste i biće snažna podrška svim medijima na teritoriji AP Vojvodine, čemu u prilog ide i činjenica da je ove godine za 193 medijska projekta izdvojeno 70 miliona dinara“, rekla je pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević, danas u Pokrajinskoj vladi, uoči uručivanja ugovora korisnicima, koji su dobili sredstva na konkursu iz oblasti javnog informisanja.

Miloševićeva je istakla da je u odnosu na prethodne dve godine budžet za javnom informisanje uvećan za 17 miliona dinara, te da se tokom ovih godina vodilo računa o kvalitetu sadržaja medijskih projekata, o objektivnom, nepristrasnom i potpunom informisanju građana.

Dragana Milošević je navela da je za prvu konkursnu liniju – konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2022. godini izdvojeno pet miliona dinara za 28 korisnika, a da je pristigla 31 prijava. Prema njenim rečima, radi se o jačanju profesionalnih i stručnih kapaciteta, podizanju nivoa novinarske pismenosti, kao i jačanju novinarske autonomije.

Kada je reč o drugoj konkursnoj liniji koja se odnosi na podršku osetljivim grupama, resorni sekretar posebno je naglasila da je namenjena za unapređenje i poboljšanje programskih sadržaja u novinskim i elektronskim medijima, na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili već na neki drugi način koji osobama iz te kategorije omogućava ostvarivanje prava na informisanje. „Za tu namenu u ovoj godini izdvojeno je deset miliona za 13 korisnika, od pristiglih 27 sjajnih projekata“, rekla je Miloševićeva i podsetila da je za ovaj konkurs prošle godine bilo izdvojeno šest miliona dinara.

Za najobimniji deo konkursa, a reč je o konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, u ovoj godini je za 152 projekta izdvojeno 55 miliona dinara, od toga 47,5 miliona dinara za medijske sadržaje na srpskom jeziku i 7,5 miliona dinara za medijske sadržaje na manjinskim jezicima. Prema rečima resornog sekretara, reč je o podršci projektima koji se bave očuvanjem srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i brojnih manjinskih zajednica na teritoriji AP Vojvodine.

„Spektar medijskih sadržaja ove konkursne linije, po mišljenju stručne komisije, jeste veoma širok“, rekla je Dragana Milošević i navela da se teme odnose i na pronatalitetnu politiku, unapređenje rodne ravnopravnosti, borbu protiv nasilja i vršnjačkog nasilja, brigu o porodici, odnos prema nacionalnim zajednicama, odnos prema bilo kojoj ugroženoj društvenoj grupi, kao i na zaštitiu životne sredine i brigu o zdravlju ljudi.

Sekretar Dragana Milošević se na kraju svog izlaganja zahvalila članovima komisije, kao i svojim saradnicima pred kojima je bio težak zadatak da od 312 pristigla projekta izaberu najkvalitetnije.