Edukacija o polnom razvoju i seksualnosti osoba sa invaliditetom u cilju prevencije maloletničke trudnoće

Happy disabled man sitting in a wheelchair in the domestic kitchen, his wife embracing him.

Dom zdravlja „Novi Sad“ u partnerstvu sa Gradskom upravom za zdravstvo sprovodi projekt pod nazivom „Edukacija o polnom razvoju i seksualnosti osoba sa invaliditetom u cilju prevencije maloletničke trudnoće“. Ovaj program obuhvata seriju radionica o reproduktivnom zdravlju adolescenata starosti između 15 i 19 godina. Naglasak je stavljen na razumevanje posledica rane seksualne aktivnosti, kao i na metodama zaštite od neželjenih trudnoća i polno prenosivih bolesti.

Kada je reč o osobama sa invaliditetom, često nailazimo na različite predrasude o njihovoj seksualnosti, kako u porodičnom okruženju, tako i u stručnim krugovima i društvu opšteg konteksta. Takav pristup je u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima. S ciljem da pružimo više informacija i obučimo kako roditelje osoba sa invaliditetom, tako i stručni kadar, pripremili smo niz radionica koje će se održati u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Dr Milan Petrović“. Ove radionice su namenjene učenicima ove škole, kao i studentima Katedre specijalne edukacije i rehabilitacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Evo datuma i vremena održavanja:

– 25.10.2023. u 12:20 časova
– 01.11.2023. u 12:20 časova
– 08.11.2023. u 12:20 časova

Tokom ovih radionica, obihvatiće se sledeće teme.

– Seksualni odnosi i trudnoća
– Kontracepcija i polno prenosive bolesti
– Prvi ginekološki preventivni pregled
– Situacije koje nose opasnost i zaštita od zloupotrebe

Osim toga, planirana je i posebna edukacija namenjena roditeljima osoba sa invaliditetom koja će se održati 25.10.2023. u 17 časova u prostorijama Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Dr Milan Petrović“. Zainteresovani roditelji će tokom ove edukacije moći, u skladu sa stepenom invaliditeta, zakazati prvi ginekološki pregled kod dr Sanje Tončić u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja, na adresi Almaška 4.

U okviru praktične nastave o seksualnosti osoba sa invaliditetom, zakazana je edukacija studenata Fakulteta za defektologiju pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu za 15.11.2023. u 12 časova. Ova edukacija će se održati u sali za edukaciju u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja, na adresi Almaška 4. Predavači će biti doc. dr Daniela Tamaš, diplomirani defektolog, i dr Sanja Tončić, specijalist ginekologije i akušerstva iz Doma zdravlja „Novi Sad“.