”Edukacija za prvu pomoć kod odojčadi i dece”

Image by -Rita-????‍???? und ???? mit ❤ from Pixabay
Image by -Rita-????‍???? und ???? mit ❤ from Pixabay

U saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, Dom zdravlja “Novi Sad” i ove godine realizuje projekat  ”Edukacija za prvu pomoć kod odojčadi i dece”. 

Edukacija podrazumeva 14 radionica namenjenih budućim roditeljima koje se odnose na: pružanje prve pomoći u slučaju trovanja, gušenja, opekotina, dehidratacije, povraćanja, osipa, povišene telesne temperature, padova, alergijskih reakcija, febrilnih konvulzija, a biće obuhvaćena i sva ostala hitna stanja kod odojčadi.

Obučavaće se trudnice u osmom i devetom mesecu trudnoće i njihovi partneri, sa teritorije Grada Novog Sada koji pohađaju našu Školu za trudnice.

Ideja je da roditelji prepoznaju kada je detetu potrebna hitna medicinska pomoć i kako da reaguju u kriznim situacijama.

Predavači su: pedijatar, visoko strukovna sestra i fizioterapeut. 

Cilj projekta je edukacija roditelja o veštinama i tehnikama pružanja  prve pomoći odojčetu, upoznavanje sa simptomima i karakteristikama određenih vrsta povreda.

Predavanja se održavaju u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja, u Almaškoj br. 4 i to:

18.10.2023. godine u 17:00 i 18:00 časova

30.10.2023. godine u 17:00; 18:00 i 19:00 časova

03.11.2023. godine u 08:00 i 19.00 časova