Gojković: Domovi zdravlja u Vojvodini će bolje funkcionisati

Gojković, Foto F Bakić
Gojković, Foto F Bakić

Domovi zdravlja su krajem prošle godine prešli u domen Pokrajine, a pokrajinski sekretar za zdravstvo profesor dr Zoran Gojković kaže kako će sada ove ustanove bolje funkcionisati, ali i da će moći bolje da kontrolišu njihov rad, kao i kvalitet usluge.

Osim toga, on ističe i da se pravi Plan mreže zdravstvenih ustanova, nakon čega će se znati da li će u nekim slučajevima doći do spajanja pojedinih domova zdravlja između sebe, odnosno nekih domova zdravlja i opštih bolnica.

Na sednici Pokrajinske vlade 18. decembra prošle godine Pokrajina je ušla u postupak preuzimanja 44 doma zdravlja i tri novosadska zavoda, za hitnu medicinsku pomoć, za zdravstvenu zaštitu studenata i zdravstvenu zaštitu radnika. Pokrajinski sekretar za zdravstvo profesor dr Zoran Gojković kaže za “Dnevnik” kako je potrebno da se u narednom periodu završe tehnički procesi vezani za upis zdravstvenih ustanova u Privredni registar, da se usklade statuti i pravni akti sa Statutom APV, kao sprovođenje odredbi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je donet protekle godine. Prema Gojkovićevim rečima, tek nakon toga sledi raspisivanje konkursa i imenovanje direktora ovih ustanova, kao i upravnih i nadzornih odbora.

– Time se Pokrajina na svojoj teritoriji, a Ministarstvo zdravlja na teritoriji centralne Srbije, obavezuju da će, nadamo se, dalje funkcionisanje ovih ustanova biti bolje, svrsishodnije i finansijski isplativije. Na žalost, praksa je pokazala da su izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti od pre 14 godina, kada su ustanove primarne zdravstvene zaštite podvrgnute lokalnim samoupravama, u mnogo čemu unazadile zdravstveni sistem i nisu doprinele adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti građana Srbije – navodi dr Gojković.

Kako ocenjuje, domovi zdravlja su loše kontrolisani od strane osnivača u tom periodu, nagomilali su se veliki dugovi, pogotovo u apotekarskim ustanovama.

– Kadrovski i stručno, jedan deo ovih ustanova je značajno nazadovao, a saradnja između ovih ustanova i opštih bolnica, kao i kliničkih centara bila je na lošem nivou. Celovit i jedinstven sistem pružiće, smatramo, značajno bolje i kvalitetnije lečenje, a prevashodno staviti primarnu zdravstvenu zaštitu u samu svrhu zbog kojeg postoji, a to je prevencija. Na tome će najviše da se insistira i to će biti najvažniji zadatak koji je pred nama – istakao je dr Gojković.

Prema njegovim rečima, osim toga, novi zakon omogućava da svi nivoi vlasti, lokalni, pokrajinski i republički, učestvuju u finansiranju, čime će se sa jednog mesta omogućiti bolja koordinacija po prioritetima i potrebama.

– Pacijenti će videti bolju kontrolu rada ustanova, jer i Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo zdravlja imaju znatno bolje kapacitete za kontrolu rada, planiranje i potrebe zdravstvenih ustanova, nego što je do sada to bio slučaj. To se prvenstveno odnosi na manje lokalne samouprave i manje gradove u Vojvodini, koji nisu imali stručna tela, koja bi sprovodila ovakve konkretne zadatake – napominje dr Gojković.

Rad lekara u domovima zdravlja će se sada mnogo ozbiljnije kontrolisati, jer će i ove ustanove da uđu u program dijagnostički srodnih grupa.

– Sada će se adekvatnije kontrolisati učinak svih zaposlenih, kao i nivo usluge koji se pruža u ustanovama. Za četiri, do šest meseci trebalo bi da se ceo sistem postavi aktivno u funkciju, te će odmah osetiti pomak u radu domova zdravlja – ističe pokrajinski sekretar.

Kako naglašava, očekuje nas i optimizacija Plana mreže zdravstvenih ustanova u ovoj godini, koja je trenutno u toku, a plan je da bude završena polovinom godine. Tada ćemo imati funkcionalno povezivanje zdravstvenih ustanova, kako na primarnom nivou, tako i u odnosu primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

– Optimizaciju mreže radi specijalna Radna grupa Ministarstva zdravlja, u koordinaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo na teritoriji Vojvodine. Dakle, nakon detaljnog uvida u finansijsko poslovanje, stručni rad, kadrovske potencijale, kao i demografsku sliku, Radna grupa će predložiti eventualna međusobna povezivanja domova zdravlja, kako između sebe, tako i sa opštim bolnicama – istakao je dr Gojković.

Izvor: dnevnik