Grad Novi Sad izdvaja 173 miliona dinara za osnovne škole

Grad Novi Sad ove godine izdvaja 173 miliona dinara za investicije u osnovnim školama.

Polovina novca će biti izdvojena za radove u četiri škole, i to 70 miliona dinara za nadogradnju i rekonstrukciju OŠ “Ivan Gundulić”, 28,1 milion dinara radove na instalacijama u OŠ “Đorđe Natošević”, 23,6 miliona dinara za energetsku sanaciju OŠ “Nikola Tesla” i 12,3 miliona dinara za oblaganje dela fasade OŠ “Miroslav Antić” -Futog.

Još u dve škole će biti raspoređena sredstva i to 26,9 miliona dinara i to za radove na gasnim instalacijama (2,4 miliona dinara) i kupovina dva gasna kotla (8,7 miliona dinara) u OŠ “Dušan Radović” , odnosno za projektnu dokumentaciju nove zgrade škole na Adicama (8,7 miliona dinara) i za izradu projekta energetske sanacije već postojeće zgrade OŠ “Jožef Atila” (skoro 7,1 milion dinara).

Ostatak od 13 miliona dinara planirano je za niz manjih ulaganja kao što je davanje po 600.000 dinara za kupovinu laptopova ili interaktivnih tabli za 12 škola (ukupno 8,1 milion dinara), 813.000 dinara za klima uređaje i laptopove za OŠ “Prva vojvođanska brigada”, 300.000 dinara za laptopove za OŠ “Kosta Trifković”, 590.000 dinara za video nadzor OŠ “Sveti Sava” u Rumenki. U planu su jos neka manja ulaganja.