Igor Mirović najavio Centar za vanredne situacije

Evropska unija je zaslužna za ovu donaciju.

Procenat Pokrajinske vlade iznosi 15 odsto ukupne vrednosti ovog projekta.

Mirović je rekao da je 2014. godina bila godina opomene, kao i da je Pokrajinska vlada dve godine radila uporedo na realizaciji projekta “Ember” i na regulisanju obaloutvrda na kritičnim mestima u pokrajini.

Radićemo sve dok te kritične zone, a posebno na obaloutvrdi na reci Savi, u opštinama Ruma i Sremska Mitrovica ne budu završene – izjavio je Mirović.

Mirović je istakao da će u kolaboracijii sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Gradom Novim Sadom biti izgrađen Centar za vanredne situacije. Ovaj centar biće koordinator svih resursa, kada su vanredne situacije u pitanju.

Želimo da u budućnosti, na jednom mestu kroz koordinaciju Štaba za vanredne situacije, odgovorimo svakoj situaciji na adekvatniji način – rekao je Mirović.

Projekat “Ember” je nastao kao odgovor na poplave koje su pogodile naš region u maju 2014. godine, i predstavlja samo jedan u nizu projekata koji se zajednički realizuju u saradnji institucija iz AP Vojvodine i Vukovarsko – Sremske županije, a uz podršku Evropske unije.

Ovim projektom obezbeđena je između ostalog, i kombinovana mašina – utovarivač, mašina za punjenje vreća peskom, pumpa za vodu, cisterna za pitku vodu i gumeni čamci.

Obilasku je prisustvovao i potpredsednik Pokrajinske vlade i komandant Štaba za vanredne situacije Đorđe Milićević.

Vlada Vojvodine