Ivanišević sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem o kapitalnim infrastrukturnim projektima u oblasti ciklo i pristupačnog turizma

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, razgovarao je danas sa direktorom Regionalne razvojne agencije Srem, Milanom Mirićem

Fokus susreta je svakako oblast turizma, jedan od ključnih resora Sekretarijata, u okviru koga mere podrške koje pruža Sekretarijat ciljano obuhvataju većinu vidova turizma, sa posebnim akcentom na one manje zastupljene, poput današnje teme.

Naime, pored planova i projekata koji su predviđeni u narednom periodu, danas se razgovaralo o unapređenju postojećeg stanja i podizanju nivoa zastupljenosti, kao i svesti građana i turističkih poslenika u pogledu tzv. pristupačnog turizma, odnosno turističke infrastrukture namenjene i osobama sa invaliditetom.

Prema podacima kojima raspolaže RRA Srem, oko 140 miliona OSI na veropskom tlu, tačnije osoba sa posebnim potrebama za koje najčešće sam prostor i okruženje nisu adekvatno izgrađeni, odnosno prilagođeni. Ova oblast je veoma zastupljena u okviru prekograničnih projekata, te se i samo sprovođenje ovog i sličnih projekata može vršiti putem IPA fondova za prekograničnu saradnju.

Danas je i nastavljena kontinuirana saradnja sa RRA srem koja je spona javnog, privatnog i civilnog sektora u izgradnji strategijskih partnerstava kroz pripremu i sprovođenje projekata koji doprinose podizanju životnog standarda na području regiona Srem i ujednačeniji regionalni razvoj kako u Sremu, tako i na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije u celini.