Početak Gradske vesti Konkurs: Hemofarmova studentska stipendija

Konkurs: Hemofarmova studentska stipendija

48
0

Od 22. oktobra do 11. novembra 2018. godine otvoren je konkurs za dodelu stipendije od strane Hemofarm fondacije za školsku 2018/19. godinu. Dodeljivaće se 10 stipendija u julu studentima koji su prvi put upisali završnu godinu osnovnih/integrisanih akademskih studija na fakultetima čiji je osnovač Srbije.

Stipendija će se dodeljivati na Medicinskim fakultetima, Farmaceutskim fakultetima, studijski programi: farmacija i medicinska biohemija, Tehnološkim fakultetima, studijski programi: farmaceutsko inženjerstvo, organska hemijska tehnologija, hemijsko inženjerstvo, neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine, Hemijskim fakultetima, studijski programi: analitička hemija, primenjena hemija, neorganska hemija, organska hemija i Fakultetima za fizičku hemiju.

Na konkursu mogu učestvovati studenti koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.

Prilikom odabira će, osim prosečne ocene, kriterijum biti i materijalno stanje studenta.

izvor slike: www.facebook.com/HemofarmFondacija