Konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u Rumi

Opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje  Filijala Sremska Mitrovica raspisali su Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na oglasnim tablama Opštine i NZS, odnosno na internet stranici Opštine i NZS.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 3. april .2023. godine.

Dodatne informacije se mogu potražiti u Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Ruma na broj telefona 022/478 589 i u Poslovnom centru NZS, ispostava Ruma na broj telefona 022/478 177.