Kopije poreskih rešenja u svim jedinicama JP „Pošta Srbije“

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, u saradnji sa Javnim preduzećem „Pošta Srbije“ omogućila preuzimanje kopije Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2023. godinu u svim radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“ na teritoriji Grada Novog Sada, kao i svim radnim jedinicama naseljenih mesta koja pripadaju Gradu Novom Sadu.

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada poziva obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, a koji nisu primili Rešenje za 2023. godinu da kopiju istog preuzmu u radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“.

Pored poreskih obveznika kojima je distribucija i uručenje rešenja vršena putem JP „Pošta Srbije“ i poreskim obveznicima koji imaju potvrđeno e-sanduče na portalu eUprava, ukupno njih 65905 koji su rešenje dobili u elektronskom formatu, ostavljena je mogućnost da kopije Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2023. godinu preuzmu u radnim jedinicama JP „Pošta Srbije“.

Novi Sad, 24. april 2023. godine