Kulturno-umetničko društvo “Svetozar Marković” obeležava 75 godina od osnivanja

Zajedno sa svojim članovima, njihovim roditeljima i rukovodiocima u prostorijama društva, stacioniranog u Šumadijskoj 6a, obeležili su taj jubilej. Po rečima direktora KUD-a „Svetozar Marković” Miodraga Petkovića, obe­le­žavanje duge tradicije će nastaviti u ponedeljak i utorak jer su ove godine morali proslavu da organizuju drugačije, radi poštovanja bezbednosnih mera i ograničenog broja osoba koje mogu biti u jednoj prostoriji.

Kulturno-umetničko društvo „Svetozar Marković” osnovano je 3. maja 1945. godine s ciljem negovanja i očuvanja kulturnog nasleđa, poput pesme, muzike i igre, kao i očuvanja tradicije i običaja Srba i drugih naroda koji žive na ovim prostorima.

Takođe, jedan od ciljeva je negovanje savremenog stvaralaštva, koje se ostvaruje kroz muziku, glumu i ples. Umetnici društva su se nebrojano puta dokazali na koncertima u zemlji, ali i gostovanjima na scenama Evrope, Azije, Afrike, Latinske Amerike, o čemu svedoči više od 30 zlatnih paketa na pokrajinskim festivalima. Osvojena su broj­na prva mesta na međunarodnim takmičenjima, kao i niz značajnih druš­tvenih nagrada i priznanja, a neka od njih su Oktobarska nagrada grada Novog Sada, Vukova nagrada, Orden bratstva i jedinstva, Iskra kulture, Prvomajska nagrada….

Izvor: Dnevnik