Milan Krkobabić izjavio da je potrebno vratiti u funkciju kanal Dunav-Tisa-Dunav

„Imajući u vidu da se danas u Srbiji navodnjava tek tri odsto ukupne obradive poljoprivredne površine zemljišta, a u svetu i do 17 odsto ne postoji dilema gde je uputno uložiti višak državnih para“, izjavio je Krkobabić, kako saznaje naša redakcija.

Kanal Dunav-Tisa-Dunav građen je u periodu od 1947. do 1977. godine, kada je pušten u rad. Predstavlja jedinstvenu kanalsku mrežu koja spaja reke Dunav i Tisu kroz Vojvodinu.

Ovakva investicija je u vreme izgradnje kanala imala vrednost oko 700 miliona dolara. To bi danas bilo približno oko dve milijarde dolara.

Ukupna dužina kanala Dunav-Tisa-Dunav je 960 kilometara. Predviđeno je da kanal navodnjava oko 550.000 hiljada hektara. Kao i da odvodnjava milion hektarašto bi danas iznosilo preko dve milijarde dolara.

Naša zemlja je bogata rečnim tokovima. Za njih se ne može reći da su prebogati vodom, ali slobodno možemo zaključiti da nam reke teku uzaludno. Da se neiskorišćavaju dovoljno i da je potrebno napraviti plan koji će vratiti kanal u funkciju i time omogućiti navodnjavanje i odvodnjavanje zemljišta u Vojvodini.

Izvor Vojvodina Info