„Mladima kroz znanje: Mentalno zdravlje“ – Projekt Dom Zdravlja „Novi Sad“

Close-up photo of a teenage girl's hands with fingers crossed nervously. She is in a therapy session with her psychotherapist.

U saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, Dom zdravlja „Novi Sad“ sprovodi projekt pod nazivom „Mladima kroz znanje: Mentalno zdravlje“. Ovaj program je usmeren ka radu sa adolescentima koji su u prvim razredima srednjih škola, sa namerom da im se približe i senzibilizuju ih o karakteristikama i razvojnim izazovima adolescencije.

Cilj projekta je podizanje nivoa znanja i svesti o specifičnim izazovima koje donosi period adolescencije, te identifikacija faktora rizika koji mogu uticati na psihološki razvoj mladih. Interaktivni pristup u radu podrazumeva stvaranje efikasnog sistema za prenos informacija, edukaciju o važnosti mentalnog zdravlja tokom odrastanja, kao i destigmatizaciju psiholoških problema i pripremu za reagovanje u slučaju psihološke krize.

Projekat će obuhvatiti pet srednjih škola u Novom Sadu. Do sada su već održane radionice u Srednjoj mašinskoj školi i Srednjoj školi „Svetozar Miletić“. Planirane su i radionice u Saobraćajnoj školi „Pinki“, Srednjoj baletskoj školi, kao i Školi za dizajn „Bogdan Šuput“.

Zdravstveno vaspitni materijal je štampan u 1000 primeraka i sadrži sve bitne informacije o razvojnim zadacima adolescencije, prepoznavanju ranih znakova ugroženosti mentalnog zdravlja, kao i savete o prevazilaženju psiholoških izazova. Mladi će biti informisani o tome gde mogu potražiti pomoć.

Ovaj zdravstveno-promotivni i edukativni materijal će biti dostupan u školama i nakon završetka projekta, kao i u ambulantama školskih pedijatara, kako bi se obezbedila dugoročna podrška mentalnom zdravlju mladih.