Nenad Ivanišević na završnoj konferenciji posvećenoj projektu „EatPannonia“: Razmišljajmo lokalno, promovišimo autentične proizvode

Danas je u „Gourmet centru“ u Vrdniku, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, učestvovao na završnoj konferenciji projekta „EatPannonia„, koji je finansiran u okviru prekograničnog programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija.

Foto: Pokrajinski Sekretarijat za Privredu

Nosilac projekta i brenda „EatPannonia“ je „Gourmet centar“ u Vrdniku, a sam Centar predstavlja mesto okupljanja ključnih aktera u oblasti turizma, posebno gastronomskog turizma. Ovde se okupljaju mali proizvođači tradicionalnih lokalnih proizvoda, pružaoci različitih usluga, kako ugostiteljskih, tako i turističkih, kao i kreatori javnih politika u oblasti turizma.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Foto: Pokrajinski Sekretarijat za Privredu

Želim da istaknem odličnu saradnju između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Univerziteta Educons, naročito u oblasti obrazovanja jer smatramo da je to ključno za prilagođavanje naše privrede zahtevima savremenog globalnog tržišta. Ovaj projekat proizlazi iz stvarnih potreba malih proizvođača koji žele da kvalitetno i smisleno pristupe tržištu. Ova oznaka takođe prati politiku Sekretarijata i usklađena je sa oznakom kvaliteta ‘Najbolje iz Vojvodine‘“, naglasio je Ivanišević.

Foto: Pokrajinski Sekretarijat za Privredu

Svi akteri imaju ključnu ulogu u organizaciji prvog festivala pod nazivom „Gastro Show“, koji predstavlja nastavak već održanih „Gourmet“ sajmova u okviru ovog Centra.

Cilj same manifestacije je upoznavanje zajednice sa proizvodima lokalnih proizvođača, ali i sa samim proizvođačima, autentičnom gastronomijom, tradicijom prekograničnog regiona, i pre svega, sa mrežom „EatPannonia“ i njenim aktivnostima, te mogućnostima za umrežavanje.

Manifestacija „Gastro Show“ traje dva dana i podržana je od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Foto: Pokrajinski Sekreterijat za Privredu

Univerzitet „Educons“ je vlasnik međunarodno priznatog znaka „EatPannonia“ koji se dodeljuje u skladu sa Pravilnikom o sticanju i korišćenju znaka. O pravilima korišćenja znaka, pravima i obavezama, Univerzitet i korisnik znaka potpisuju Ugovor, a sam Znak se dodeljuje na period od godinu dana, uz mogućnost produženja nakon provere ispunjenosti uslova definisanih ugovorom, kao i uz pretpostavku dobre poslovne saradnje.

Sticanje i korišćenje „EatPannonia“ znaka za sve korisnike je potpuno besplatno.

„EatPannonia“ partnerstvo je mreža pružalaca turističkih i ugostiteljskih usluga, malih proizvođača hrane i pića, kao i organizatora gastronomskih događaja, udruženja, institucija i drugih nosilaca turističkih aktivnosti sa područja Panonske nizije. Partneri stiču znak potpisivanjem Ugovora, čime prihvataju sva prava i obaveze koje iz toga proizlaze.

Foto: Pokrajinski Sekretarijat za Privredu