Niz tribina o nasilju nad ženama širom Vojvodine

Zavod ove aktivnosti sprovodi sa namerom da informiše javnost o tome šta je rodno zasnovano nasilje, koje su nadležnosti institucija uključenih u sistem zaštite od nasilja, kao i o novinama u zakonodavstvu Srbije u okviru kog će biti predstavljen nov zakon – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
 
Tribine će biti održane od 27. novembra do 5. decembra 2017. u šest vojvođanskih opština i gradova.
 
27. novembar: Sremska Mitrovica, sala opštine, 15 časova
27. novembar: Ruma, sala opštine, 18 časova
28. novembar: Stara Pazova, sala opštine, 18 časova
29. novembar: Irig, Mesna zajednica (Vojvode Putnika 2), 17 časova
30. novembar: Inđija, sala opštine, 18 časova
5. decembar: Novi Sad, Skupština grada, Plava sala, 18 časova
 
Kampanja podrazumeva informisanje žena, sa akcentom na marginalizovane grupe poput seoskih žena, Romkinja i žena sa invaliditetom, imajući u vidu prepreke i okolnosti sa kojima se one suočavaju: tradicionalno patrijarhalno vaspitanje o položaju žena u zajednici, neprepoznavanje fenomena nasilja, nepoznavanje sopstvenih prava i nedovoljnu informisanost o nadležnostima institucija. 
 
Poražavajući su podaci o broju žena koje trpe nasilje, a još alarmantniji o ženama koje gube život tamo gde bi trebalo da su najbezbednije – u porodici. Seoske žene su dodatno suočene sa pitanjem nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, imajući u vidu da su daleko od nadležnih institucija i da je život u manjim zajednicama više podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu.
 
Osnov za ovu aktivnost predstavlja Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u APV za period od 2015. do 2020. koji je sastavni deo Strategije za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.
 
„16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ je međunarodna kampanja koja se obeležava od 1991. godine. Učesnici/učesnice kampanje odredili su 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama za početak kampanje i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava za kraj kampanje, kako bi simbolično povezali problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima i istakli da je takav vid nasilja kršenje ljudskih prava. Kampanja takođe uključuje i druge značajne datume, kao što su 29. novembar – Međunarodni dan zaštitnika ljudskih prava žena; 1. decembar – Svetski dan borbe protiv SIDE, i 6. decembar – godišnjica Montrealskog masakra.
Autor: 021.rs