Novi panoramski put na Fruškoj gori

Na Fruškoj gori je u toku izrada novog panoramskog puta između Iriga i Vrdnika, kao i rekonstrukcijom pešačke staze Brankov čardak – Brankov grob.

Opština Irig raspisala je tender za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije puta između Iriga i Vrdnika čija je vrednost 13.500.000 dinara, a ona predviđa saobraćajnicu dugačku 5 kilometara namenjenu za dvosmerni saobraćaj, zelene površine i pešačko biciklističke staze.

Na ovoj ruti se predviđaju nova odmorišta i formiranje novih vidikovaca uz koje će biti uređeni parkinzi za automobile i bicikle.

Pokrajinska vlada je za deonicu Brankov čardak – Brankov grob izdvojila 45,96 miliona dinara, a taj novac usmeren je Javnom preduzeću „Nacionalni park Fruška gora“ u Sremskoj Kamenici.

Revitalizacija turističkih potencijala Fruške gore ogleda se i u postavljanju stanica za punjenje eliktričnih bicikala.