Novi podvig kardiohirurga Instituta u Sremskoj Kamenici

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine uvedena je FET tehnika za lečenje najtežih bolesnika sa kompleksnim bolestima aorte,kojom su, u protekle dve nedelje, lečene su dve osobe sa velikim uspehom. Kod jednog pacijenta FET tehnika dopunjena je TEVAR procedurom koja podrazumeva i endovaskularni plasman dodatnog stent – grafta u silaznu aortu.

Ova kombinovana procedura je izvedena na našim prostorima, a njenim izvođenjem, Institut se pozicionirao kao liderska ustanova u našoj zemlji.

„Kod kombinovane primene FET tehnike i TEVAR procedure na pacijentu je prvo izvršena zamena aorte koja je bila dostupna pristupom kroz sredogruđe, a potom je, uz pomoć naših kolega interventnih radiologa i kardiologa, izvršeno dodatno pokrivanje još jedne aneurizme u distalnoj aorti TEVAR tehnikom“, rekao je prof. dr Lazar Velicki.

Prema njegovim rečima, hirurgija aorte spada u red najkompleksnijih intervencija u kardiohirurgiji, jer je aorta najveća arterija organizma kroz koju se prenosi oksigenisana krv od srca do ostatka tela i svaki problem ili defekt na njoj može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica koje mogu, a najčešće i jesu, opasne po život, istakavši da je izuzetno ponosan što IKVBV ima kapacitete i resurse za sprovođenje takvih zahvata.

FET tehnika predstavlja hirurški pristup koji se koristi za lečenje složenih proširenja torakalne aorte i uključuje umetanje specijalno dizajniranog stent – grafta u aortu hirurškim putem, rezom u grudnom košu. Upotreba takve tehnike ima nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalnu hirurgiju aorte, jer omogućava hirurgu da u jednoj operaciji izvrši korekciju aneurizme i aortnog zaliska, što može značajno smanjiti rizik od komplikacija i skratiti vreme oporavka pacijenta. Kruta metalna spirala na kraju stent-grafta pruža dodatnu stabilnost, sprečavajući buduće komplikacije, kao što su migracija proteze ili pojavu endoleak-a.

FET tehnika se sa velikim uspehom koristi i u slučajevima disekcije aorte gde se, takođe, jednom operacijom rešava kompletan segment aorte, od korena do dijafragme.