Novi Sad sportom i kulturom protiv narkomanije

Planirano je da se redovno organizuju školska i međuškolska takmičenja u sportu i raznim drugim disciplinama i da najbolji učenici budu nagrađivani, kao i da se deci omogući da posećuju pozorište i druge kulturne institucije.

„Roditelji, škole, policija i Grad su na istom zadatku, zajedno pravimo sinergiju da ponudimo alternativu deci, da ih usmerimo kako da što kvalitetnije provedu svoje slobodno vreme. Smatram da je veoma važno da se čuje i glas učenika putem Školskog parlamenta, da oni kažu koja su njihova interesovanja i očekivanja i na koji način bi oni voleli da obogate svoj društveni život, ali na zdravim osnovama. Koordinaciono telo će imati punu podršku Grada u sprovođenju predloženih mera pružanja alternative mladima, kako bi se smanjila stopa narkomanije i alkoholizma. Mere, koje će uvesti Grad u saradnji sa školama i što je najvažnije, roditeljima, imaju za cilj podizanje bezbednosti maloletnika u gradu i njihovog kvalitetnijeg života“, rekao je gradonačelnik.

Statistički podaci Policijske uprave Novi Sad pokazuju da je na teritoriji Južnobačkog okruga tokom protekle školske godine za 13 odsto smanjen broj slučajeva vršnjačkog nasilja koji su se desili u školi ili neposrednom okruženju, a prijavljeni su policiji. Takođe, za 36 procenata je smanjen broj krivičnih dela  U školama  i okruženju.