Novosadski AD „Hleb” više ne postoji

 

Sve prodavnice „Hleba” u Novom Sadu su takođe zatvorene pa će i one, kao i pogoni preduzeća u Industrijskoj zoni, biti na prodaji.

Tako je blizu 90 radnika za nepuna tri meseca od uvođenja stečaja do likvidacije ostalo bez posla, čekajući isplatu jedne i po zaostale zarade i uplatu doprinosa za zdravstvo i penziono osiguranje za devet meseci.

„Privredni sud u Novom Sadu doneo je odluku o likvidaciji pa će celokupna imovina preduzeća, iz kojeg je svojevremeno izlazilo i po 100.000 vekni na dan, biti na prodaji, ali će odluku o tome doneti sud“, kazao je predsednik Samostalnog sindikata u AD „Hleb” Milan Ljubenović.

Dodaje da sud nije prihvatio plan reorganizacije, premda je neposredno pred uvođenje stečaja „Hleb” mesio 14.000 vekni dnevno, uz pecivo i smrzunuto testo.

Prema njegovim rečima, likvidacija je usledila zbog ogromnih hipotekarnih dugova bankama, koji se mere iznosima od više milijardi dinara.

„ Sud je stao na stanovište da se ni reorganizacijom neće uspeti namiriti bankarska potraživanja, mada je oko stotinu zaposlenih bilo mišljenja – o čemu smo i pisali sudu dok je stečaj vođen – da bi preduzeće racionalizacijom u poslovanju moglo opstati“, kaže Ljubenović.

„Hleb” je prodat još 2003. godine na aukciji za oko 270 miliona dinara, a kao vlasnici su spominjani proslavljeni srpski košarkaš Dejan Bodiroga i Radivoj Živanić.

Od tada pa do likvidacije smo tavorili. U trenutku vlasničke transformacije mesili smo 45.000 vekni i bili glavni snabdevači bolnica, restorana, vojske, škola, vrtića… Male pekare nisu nam mogle biti konkurencija jer smo imali dobre peći, novu fabriku izgrađenu kod „Danubijusa” za proizvodnju hleba i stari pogon iza „Jugoalata”, gde se mesilo pecivo i smrznuti program. Međutim, odmah posle dolaska novih vlasnika, celokupan proizvodni program je preseljen na jedno mesto, u novu fabriku, a stari pogon je služio za skladište“, objašnjava Ljubenović.

 
Izvor: NSuzivo.rs