Novosadski penzioneri da prijave novu adresu za dostavu paketa

Obaveštavaju se svi penzioneri sa teritorije Grada Novog Sada sa penzijama manjim od 30 000 dinara koji očekuju pakete pomoći od Grada, a koji još uvek nisu dobili svoj paket jer se ne nalaze na mestima gde su prijavljeni, da pozovu kol-centar Centra za socijalni rad i prijave novu adresu za dostavu.

Penzionerima je tim povodom na raspolaganju broj telefona 021/ 4882-888 i to 24 sata dnevno. Dakle, korisnici koji ne žive na prijavljenoj adresi, mogu se obratiti kol-centru Centra za socijalni rad, u cilju davanja ažurnih podataka, koji će zatim biti prosleđeni mesnim zajednicama.

Odluku o dodeli robnih paketa pomoći za oko 33 000 penzionera doneo je Štab za vanredne situacije Novog Sada, a distribucija paketa pomoći vrši se građanima prema podacima Direkcije Pokrajinskog fonda za pezijsko i invalidsko osiguranje Novi Sad, na adresu prijavljenog prebilišta, dok pakete sa osnovnim životnim namirnicama nose volonteri na kućnu adresu penzionera.

Korisnici koji nisu dobili paket pomoći, a smatraju da su trebali biti obuhvaćeni, svoju žalbu mogu uputiti kol-centru Centra za socijalni rad putem istog broja telefona. Žalbe se evidentiraju i nakon završetka distribucije paketa biće razmatrane i rešavane.