Obuka rezervnog sastava Vojske Srbije

U skladu sa godišnjim planom pozivanja i obuke rezervnog sastava, trenutno se sprovodi intenzivno višednevno osposobljavanje lica starijih od 30 godina koji nisu služili vojni rok sa oružjem u jedinicama Vojske Srbije.

U ovom trenutku, u jedinicama se nalazi nešto manje od pet stotina rezervista iz ove kategorije. Oni prolaze kroz praktičnu obuku koja obuhvata upotrebu novog i modernog ličnog naoružanja, zajedno sa realizacijom gađanja. Takođe, vježbaju se taktičke radnje i postupci vojnika u borbi – od orijentacije, osmatranja, maskiranja i kretanja na bojištu, do izbora i izrade zaklona za dejstvo i zaštitu.

Ova individualna osnovna obuka omogućava sticanje neophodnih znanja i veština za izvršavanje osnovnih borbenih zadataka u odbrani i napadu, dok se istovremeno prilagođavaju životu i radu u vojnom kolektivu.

U ovom trenutku, fokus je na realizaciji svih planiranih gađanja, dok se intenzivno vježbaju strojeve radnje kako bi rezervisti bili spremni za polaganje vojničke zakletve, čime će se završiti ovaj ciklus njihove obuke.

U narednoj fazi, očekuje se specijalistička obuka ove kategorije rezervnog sastava, koja će ih osposobiti za dužnosti u okviru svog roda ili službe, u skladu sa iskazanim potrebama jedinica Vojske Srbije.