od 1. januara novine pri kupovini karte za gradski prevoz

Od 1. januara 2024. godine, JGSP „Novi Sad“ uvodi inovacije u prodaji karata za prevoz u cilju unapređenja bezbednosti putnika i tačnosti polazaka. Pored dosadašnjih papirnih karata koje su bile dostupne kod vozača, uvode se i elektronske karte.

Ove elektronske karte će moći da se kupe i dopune na 30 prodajnih mesta, putem mobilne aplikacije i e-portala na sajtu preduzeća. Osim toga, elektronskim kartama će moći da se plaćaju i pojedinačne karte za prevoz.

Direktor JGSP „Novi Sad“, Ivan Radojičić, ističe da uvođenje novog načina plaćanja neće uticati na cenu prevoza. Cena vožnje na gradskim linijama ostaje 65 dinara, dok će na prigradskim linijama ostati 110 dinara. Jedina promena se odnosi na cenu papirnih karata kupljenih kod vozača, koja će biti 100 dinara na gradskim i 150 dinara na prigradskim linijama.

Svakog dana, JGSP „Novi Sad“ ima u saobraćaju do 250 autobusa koji prevezu čak 170.000 putnika. Prodaja karata se kreće između 25.000 i 33.000 karata dnevno.

Uvođenjem elektronskih karata i smanjenjem prodaje papirnih kod vozača, očekuje se poboljšanje tačnosti prevoza i povećanje bezbednosti putnika. Direktor Radojičić naglašava da će nova usluga doneti niz olakšica putnicima, uključujući bržu i praktičniju kupovinu karata, izbegavanje čekanja u redu kod vozača, kao i eliminisanje gužvi u prednjem delu autobusa.

Ova promena u načinu plaćanja neće rezultirati povećanjem cena voznih karata, već će dodatno unaprediti kvalitet prevoza i bezbednost svih učesnika u saobraćaju, usaglašavajući se sa praksom u drugim gradovima Evrope, zaključuje direktor Radojičić.