Od danas Bonton za državne službenike

Svaki od 20.000 državnih službenika dobiće obrazac sa pravilima za ponašanje prema strankama, saradnicima i šefovima, piše „Blic“.

Akt pod nazivom „Uredba o odredivanju kompetencija za rad državnih službenika“ stupiće na snagu 4. februara i odnosiće se na oko 20.000 ljudi iz republičkih institucija i republičkih organa.

Svako radno mesto i svaki radnik imaće svoj obrazac sa naznačenim modelima ponašanja i znanja koja se od njega očekuju. Reč je o dokumentu koji vrlo precizno propisuje načine ponašanja i sposobnosti koje mora da ima svaki državni službenik. Propisane kompetencije i potrebne veštine biće prilagodene vrsti posla i različite za svako radno mesto. O njima će odlučivati rukovodilac odeljenja u saradnji sa jedinicom koja se bavi kadrovima u nadležnom organu„, kaže izvor „Blica“ i dodaje da su od ove, najnovije uredbe izuzeti državni službenici na lokalnom nivou, kojih takođe ima oko 20.000. – piše Radio televizija Vojvodine

Praktično, za državne službenike na izvršilačkim mestima koja nisu rukovodeća zahtevaće se otvorenost, ljubaznost i strpljivost prema saradnicima. Oni moraju da budu i dobri slušaoci, da obraćaju pažnju i razumeju onoga ko im govori. S druge strane, ovaj državni službenik mora da bude jasan, elokventan i precizan kada objašnjava. Sve to treba da poseduje i jedan šalterski radnik koji radi sa građanima i na njihov zahtev izdaje i prima dokumenta iz različitih oblasti.

S druge strane, od rukovodilaca odeljenja se zahteva pristupačnost. Oni moraju da poštuju različitosti, da jasno i smireno saopštavaju i dobre i loše vesti, da ulažu napor da ublaže napetost saradnika, ali i da uspešno pregovaraju, podstiću tim na bolji rad i daju podršku. – prenosi RTV.rs