Petnaest kuća za izbeglice u Irigu

Odlukom Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije o izboru jedinica lokalne samouprave na čijim teritorijama se kupuju seoske kuće Irig se našao među nekolicinom opština pretežno iz Vojvodine kojoj su odobrena sredstva za kupovinu petnaest seoskih kuća sa okućnicom za izbegla lica u ukupnoj vrednosti od 165.000 evra.

Maksimalna vrednost seoske kuće po korisniku iznosi 9.500,00 evra, maksimalna vrednost paketa pomoći u građevinskom materijalu za renoviranje i adaptaciju kuće, tzv. malog granta iznosi 1.500,00 evra, a svaki podnosilac prijave ima pravo sopstvenog učešća u visini do 50% od datog iznosa. Opština Irig uskoro će raspisati konkurs za dodelu direktnog granta za kupovinu seoskih domaćinstava i dodelu paketa pomoći izabranim korisnicima jedinice lokalne samouprave na koji će moći da se prijave svi zainteresovani, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti nadležnoj službi u prostorijama Opštinske uprave Opštine Irig.

Republika Srbija je jedna od zemalja koja sprovodi Regionalni stambeni program koji za cilj ima davanje sveobuhvatnog doprinosa trajnom rešavanju stambenog zbrinjavanja izbeglih i raseljenih lica nastalih nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu 1991 – 1995. godine. Program se finansira iz donatorskih sredstava kojima upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope, a za sprovođenje projekta na teritoriji Republike Srbije zadužen je Komesarijat za izbeglice i migracije, dok je za njegovu realizaciju odgovorna „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ DOO Beograd.