Početak grejne sezone

Closeup on woman's hand adjusting thermostat valve

Danas, 16. oktobra, Novosadska toplana stavlja u funkciju grejanje za više od 112.000 domaćinstava u Novom Sadu.

Gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić, zajedno sa upravom Toplane, proverio je pripremljenost za novu grejnu sezonu obilaskom Toplane „Istok“. Tom prilikom, istaknuto je da nema prepreka da stanovi i poslovni prostori koji su povezani na toplifikacioni sistem počnu sa redovnim grejanjem od 16. oktobra, u skladu sa odlukom o toplifikacionom sistemu.

Tople probe su započete prethodnog dana.

Grejna sezona će trajati šest meseci, zaključno sa 15. aprilom. Ovaj korak obezbeđuje da će Novosađani imati sigurnu i udobnu zimu.