Počinje međunarodna konferencija “Izazovi razvoja turističkih niša”

Konferencija „Izazovi razvoja novih turističkih niša“  održaće se  2. i 3. oktobra 2019. godine u Banji Vrdnik i u Novom Sadu u organizaciji Irig moj grad, u saradnji sa Opštinom Irig, MORA-TOURIST Neprofitna kompanija sa ograničenom odgovornošću i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Konferenciji prisustvovaće stručnjaci iz turističkog sektora iz zemalja u regionu koji se suočavaju sa sličnim izazovima kao što su Mađarska i Srbija, u razvoju novih turističkih destinacija. Na dvodnevnoj konferenciji prisustvovaće oko 100 učesnika.

Cilj konferencije je pružiti učesnicima razmenu iskustava i predstaviti dobre prakse u rešavanju konkretnih problema u određenim oblastima, sve u cilju razvoja i stvaranja novog turističkog proizvoda u prekograničnom regionu HU-SRB. U prilogu ove e-pošte možete pronaći pozivno pismo i Agendu.
Prijavljivanje za događaj je pre 30. septembra 2019. godine na sledećem linku: https://forms.gle/JGpp8K9Tp2FakiAs5
Za dodatne informacije obratite se Marku Kelemberu, menadžeru projekta: projectirig@gmail.com
Ovaj događaj je deo ovogodišnje proslave Dana evropske saradnje u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Detaljni program i raspored događaja se može naći na Internet stranici Programa.
Dan evropske saradnje se svake godine obeležava 21. septembra i nekoliko sedmica pre i posle tog datuma, kada se proslavljaju dostignuća u oblasti teritorijalne saradnje u različitim regionima Evrope, uključujući zemlje koje se graniče sa Evropskom unijom.
O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (BácsKiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: http://www.interreg-ipa-husrb.com./