Počinju radovi na izgradnji podzemne garaže kod Banovine

U skladu sa ugovorom o koncesiji i nakon što su započeli radovi na izgradnji garaže kod Banovine, u petak, 27. maja 2022. godine, zvanično počinju pripremni radovi na izgradnji druge podzemne garaže, planirane u Ulici Modene.

Projektom je predviđena izgradnja javne garaže površine 54.853 m2, kapaciteta 267 parking mesta na tri podzemne etaže: na prvom podzemnom nivou nalaziće se 88, na drugom podzemnom nivou 87 i na trećem podzemnom nivou 92 parking mesta. Od ukupnog broja, standardna su 245 parking mesta, 14 su za osobe sa invaliditetom i 8 za električna vozila.

Garaža je locirana na prostoru između Ulice Ilije Ognjanovića i Zmaj Jovine ulice, a pozicionirana je tako da obezbedi najbolju pristupačnost korisnicima u zonama visoke atraktivnosti. Kolska saobraćajna veza sa uličnom mrežom iz okruženja biće ostvarena preko dve pristupne saobraćajnice iz Ulice Modene, dok će pešacima stepenišnim vertikalama biti omogućen pristup u objekat garaže.

Dinamika radova na izgradnji garaže usklađena je sa dinamikom radova na izmeštanju podzemne infrastrukture, koji započinju u ponedeljak 23. maja 2022. godine izmeštanjem taksi stajališta, parking mesta i saobraćaja. Radove na izmeštanju infrastrukture, koja se nalazi u obuhvatu buduće garaže, realizovaće javna i javno-komunalna preduzeća, svako iz svog domena, a u saradnji sa nadležnim gradskim upravama. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti zabranjen u Ulici Modene (od Bulevara Mihajla Pupina do Zmaj Jovine ulice i Ulice kralja Aleksandra) i slepom delu Ulice Ilije Ognjanovića. Dok je na snazi privremena izmena režima saobraćaja, dostavna vozila i vozila stanara ulaziće u pešačku zonu kroz postojeći ulaz u Gimnazijskoj ulici, a biće otvoren i novi ulaz u Njegoševoj ulici.

Nakon završetka radova na izgradnji garaže, koji su predviđeni u roku od dve godine, Grad Novi Sad će pristupiti parternom i hortikulturnom uređenju prostora iznad objekta, a naročito treba istaći da je projektnim rešenjem očuvano i zaštićeno stablo koprivića koje se nalazi u Ulici Modene.

Garaža u Ulici Modene jedna je od četiri garaže koje su predmet Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada, a od kojih su tri podzemne na lokacijama Modena, Banovina i Trg Republike i jedna nadzemna u Šafarikovoj ulici.

U nemogućnosti da se obezbedi dovoljna površina građevinskog zemljišta za parkiranje, izgradnjom javnih garaža, a na osnovu pozitivne prakse razvijenih zemalja, rešava se problem mirujućeg saobraćaja u centralnim delovima grada i zadovoljavaju potrebe rastućeg priliva stanovnika i daljeg razvoja Novog Sada.

Novi Sad, 20. maj 2022. godine