Pokrajinska vlada uložila preko 3 milijarde dinara u Sombor od 2016. godine

Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, izjavio je da je Pokrajinska vlada od juna 2016. godine do danas kontinuirano ulagala u svih 45 opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine, a posebno je naglasio da je u Somboru, jednom od razvijenijih gradova u pokrajini, investirano preko 3 milijarde dinara tokom poslednjih osam godina.

Jedan od najvećih projekata je lokalni put Stapar-Sivac, na koji je uloženo preko 570 miliona dinara. Takođe, sredstva su usmerena i ka rekonstrukciji lokalne saobraćajnice na odbrambenom nasipu od Bačkog Monoštora do atara Kupusine (300 miliona dinara), izgradnji vodovoda u Doroslovu, kao i izgradnji rezervoara crpne stanice u Svetozar Miletiću.

U sektoru poljoprivrede, Pokrajinska vlada je uložila preko 620 miliona dinara. Investicije su obuhvatile i kanalizacioni sistem, opremu za poboljšanje režima biljaka, uređenje kanalske mreže, podršku mladima u ruralnim područjima, sa ukupno 341 milion dinara.

Zdravstveni sektor u Somboru je dobio preko 335 miliona dinara za nabavku medicinske opreme. Obrazovanje je takođe podržano sa preko 200 miliona dinara, s fokusom na rekonstrukciji objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Sofić je naveo i ulaganja u razvoj turizma, preduzetništva i podsticanje zapošljavanja, sa preko 50 miliona dinara usmerenih ka ovim oblastima. Takođe, sredstva su utrošena i na sanaciju Muzeja Batinske bitke i krova Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“.

Ovo ulaganje je deo projekta „Jedno mesto za sve vesti“, sufinansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu ne izražavaju nužno stavove pomenutog sekretarijata.