Početak Gradske vesti Pokrajinski sekretarijat raspisao konkurse: Projekti sa 287 miliona dinara za obrazovanje i...

Pokrajinski sekretarijat raspisao konkurse: Projekti sa 287 miliona dinara za obrazovanje i prava manjina

13
0

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je osam novih konkursa, četiri u oblasti obrazovanja i četiri u oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Kroz ove konkurse ukupno će biti dodeljeno 287,1 milion dinara, raspoređenih na sledeći način:

1. 186 miliona dinara – za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje obrazovno-vaspitnih ustanova (122 miliona za osnovne škole, 45 miliona za srednje škole, 7,5 miliona za domove učenika i 11,5 miliona za predškolske ustanove).

2. 26,4 miliona za programe i projekte u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini:

– 13,7 miliona dinara na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja,
– 2,5 miliona dinara u oblasti učeničkog standarda,
– 700.000 dinara u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola,
– 1 milion dinara za nabavku opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih,
– 3,5 miliona dinara za osnovne i srednje škole koje realizuju dvojezičku nastavu,
– Pet miliona dinara za programe i projekte za podizanje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja – promovisanje i unapređivanje bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine.

3. 15 miliona dinara za troškove obuke talentovanih učenika srednjih škola s teritorije AP Vojvodine i angažovanje stručnih saradnika na Andrevlju.

4. Dva miliona dinara za troškove organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na Sajam obrazovanja u Novom Sadu.

5. 33 miliona dinara za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

6. 14 miliona dinara za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini.

7. 10 miliona dinara organima i organizacijama u AP Vojvodini čijim radom se u službenoj upotrebi koriste jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

8. 700.000 dinara za sufinansiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik”.

Rok za podnošenje prijava pod tačkama 2, 3. i 4. je 14. februar, dok je za konkurse pod tačkom 1. i pod tačkama od 5. do 8. rok 23. februar 2024. godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice,
sa naznakom naziva konkursa/programa i projekta,
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad.

Obrazac upitnika sa prilozima može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Pozivamo sve potencijalne korisnike da se prijave. Više informacija o uslovima konkurisanja možete naći na našem sajtu, u odeljku pod nazivom Konkursi, kao i putem navedenih brojeva telefona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here