Ponovno raspisivanje Javnog poziva za kupovinu kuća u Somboru

Na 150. sednici Gradskog veća Grada Sombora, odobreno je ponovno raspisivanje Javnog poziva za kupovinu kuća, odnosno stambenih jedinica na teritoriji grada Sombora u okviru projekta „Kuće za bolju budućnost u Somboru“, namenjenih za stambeno zbrinjavanje mladih bez roditeljskog staranja koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, žena žrtava nasilja u porodici i Roma.

Pravo učešća na Javnom pozivu ima vlasnik nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Grada Sombora i naseljenih mesta na teritoriji grada koju vlasnik želi da proda.

Na 150. sednici članovi Gradskog veća usvojili su predlog za raspodelu sredstava po Javnom konkursu za finansiranje sufinansiranje programa/projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih saveza na teritoriji Grada Sombora za 2023. godinu, za šta je u gradskom budžetu obezbeđen ukupan iznos od 5.000.000,00 dinara.

Prihvaćen je predlog Plana smanjenja rizika od katastrofa za teritoriju grada Sombora kojim se utvrđuju konkretne preventivne mere i aktivnosti u cilju smanjenja procenjenih rizika od katastrofa i ublažavanja njihovih posledica, na osnovu izrađene procene rizika, kao i predlog  Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Sombora koja svojim kadrovskim i materijalnim kapacitetima mogu doprineti izvršavanju zadataka iz oblasti zaštite i spasavanja.