Potpisan sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Razvojnog fonda Vojvodine, Ivanišević i Savić: Nastavljamo uspešnu saradnju

Danas, 23. februara, u Pokrajinskoj vladi potpisan je sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Razvojnog fonda AP Vojvodine, kojim Sekretarijat subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima u oblasti turizma Fonda.

Troškovi koje subvencioniše Sekretarijat u iznosu od 3 miliona dinara vezani su za dugorošne kredite za razvoj turizma i, posebno, seoskog turizma koje raspisuje Razvojni fond Vojvodine u 2022. godini, u cilju podrške razvoju turizma povećanjem nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta.

Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i direktor Fonda Goran Savić.

Nastavljamo saradnju sa Razvojnim fondom Vojvodine u interesu korisnika sredstava i kredita Fonda. Ovo nije jedini sporazum koji imamo sa Fondom. Podsetiću i na sporazum o rodno senzitivnom kreditiranju, kojim smo definisali kamate u različitim iznosima za vlasnice turističkih potencijala, kako bi se što više ekonomski osnažile. Ono što će uslediti jeste potpisivanje sporazuma sa Garancijskim fondom, sa Turističkom organizacijom Vojvodine, kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – rekao je Ivanišević.

On je dodao da je cilj udruživanja sredstava i kapaciteta nastavak smanjenja stope nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine, što pokazuje jasnu orijentaciju budžeta Sekretarijata ka krajnjim korisnicima.

Naglasio bih da je ova kreditna linija beskamatna, a da su konkursi otvoreni do kraja 2022. godine. Finansira se izgradnja kapaciteta i objekata koji služe turizmu i ugostiteljstvu, za razvoj ruralnog, verskog, sportsko-rekreativnog i drugih vidova turizma, te za podizanje nivoa seoskih domaćinstava. Period otplate kredita je sedam godina uz 24 meseca grejs perioda i kamatnom stopom od 1 do 3 procenta, koju u potpunosti subvencioniše Sekretarijat, koji pokriva i troškove naknade kredita – rekao je Savić.

Ovaj sporazum predstavlja zajedničko udruživanje sredstava Sekretarijata i Fonda, a u okviru kreditnih linija Fonda, stvara uslove za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podiže nivo konkurentnosti i utiče na smanjenje stope nezaposlenosti povećanim radnim angažmanom u okviru turistiških delatnosti.

Fotografije: Marija Erdelji

I. Knežević

Novi Sad, 23. februar 2022. godine