“Preventivni ginekološki pregledi i očuvanje zdravlja Romkinja na teritoriji grada Novog Sada za 2023 godinu”

Image by Moondance from Pixabay
Image by Moondance from Pixabay

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo realizuje projekat “Preventivni ginekološki pregledi i očuvanje zdravlja Romkinja na teritoriji grada Novog Sada za 2023 godinu”.

Aktivnosti ovog projekta su planirane u dve etape. Najpre se uz podršku romske zdravstvene medijatorke organizuju predavanja u romskim naseljima na teritoriji grada Novog Sada. Planirano je 10 poseta i do sada su organizovane 2 posete romskom naselju Veliki rit.

Tokom prve posete održane su 3 radionice na temu: Samopregled dojki, kako rano prepoznati oboljenje dojke i kad se javiti lekaru.

Tokom druge posete održane su 3 radionice na temu: Rano prepoznavanje ženskih bolesti. Кada se javiti na pregled i koje su metode zaštite od neželjene trudnoće.

Teme predavanja koje će se takođe obrađivati:

  1. značaj očuvanja zdravlja žene
  2. značaj planiranja porodice
  3. značaj preventivnih pregleda ranog otkrivanja karcinoma grlića materice i dojke
  4. kako i kad izvršiti samoregled dojki
  5. kako prepoznati rane simptome ginekološke bolesti

U periodu nakon predavanja, uz podršku medijatora, zainteresovanim ženama će se organizovati preventivni pregledi u objektima Doma zdravlja “Novi Sad”. Planirano je da se pregleda 150 žena.

Svakoj pacijetkinji biće urađen kompletan ginekološki pregled sa uzorkovanjem za analizu na bakterije i gljivice, skrining bris na karcinom grlića materice, kolposkopski pregled kao i palpatorni pregled dojki. Pacijentkinje koje su u skrining grupi za rano otkrivanje karcinoma dojke biće upućene na mamografski pregled. Pacijentkinje će o rezultatima nalaza i daljim koracima lečenja i kontrola biti obaveštene putem medijatorki.