Prezentacija projekta ,,Be.CulTOUR: Više od kulturnog turizma“

Danas je pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, u Novom Sadu u Kulturnoj stanici „Svilara“ prisustvovao otvaranju prezentacije inovativnih rešenja za unapređenje cirkularnog kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu tj. Fruškoj gori, koju organizuje Stalna konferencija gradova i opština u okviru horizont projekta „Be.CulTOUR: Više od kulturnog turizma“.

EU program za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 je podržalo SKGO je u saradnji sa ovim opštinama i još 14 međunarodnih organizacija, za ovaj Projekat, radi unapređenja i inovativnog razvoja u sferama kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti, među kojima je i Vojvodina.

Rezultati Projekta će dati prve savremene primere osmišljene strategije razvoja kulturnog turizma i da odgovore na potrebe turista, kao i lokalnog stanovništva, održivim sistemskim ulaganjem u prezentaciju istorijskog i kulturnog nasleđa, sa ciljem da se kulturni i prirodni resursi sačuvaju za buduće generacije.

Međunarodni projektni konzorcijum je tokom prošle godine raspisao Poziv za podnošenje predloga za najbolja inovativna rešenja za cirkularni turizam u šest evropskih oblasti, uključujući i navedene jedinice lokalne samouprave, na koji je pristiglo ukukno osam prijava iz Srbije, što predstavlja najveći broj projava iz jedne zemlje članice projekta.

„Sremski Karlovci, zajedno sa Fruškom gorom, jesu centri duhovnosti, stoga smo u novoj Strategiji razvoja turizma AP Vojvodine apostrofirali upravo kulturni i verski turizam kao novi vid turizma koji bi trebalo razvijati“, rekao je pokrajinski sekretar Ivanišević.

Prema njegovim rečima, nakon završetka fruškogorskog koridora, Fruška gora će se izdvojiti kao poseban „biser“ turističke ponude AP Vojvodine, što svakako iziskuje kreiranje novih sadržaja uz očuvanje istorijskih, kulturnih, turističkih, ali i prirodnih potencijala.

Naglasio je i da je u tekućoj godini povećan iznos sredstava po javnom konkursu namenjenog turističkim poslenicima, sa prošlogodišnjih 180 miliona dinara na oko 320 miliona dinara u 2023. godini, koji je nedavno završen i koji će u pomoći sektoru turizma i ugostiteljstva da se adekvatno spremi za predstojeću turističku sezonu.

Istaknut je i deo Projekta koji je podrazumevao i sprovođenje međunarodnog hakaton – takmičenja za najbolja inovativna rešenja, u okviru kojeg su učestvovala i tri prvoplasirana tima iz Srbije – „Frušking 8x4x4“, „Bač By Touch“ i „Cultural Overload – Irig Road“, koji će se ujedno i predstaviti u „Svilari“ sa svojim inovativnim rešenjima, a nakon učešća u četvoromesečnom Programu akceleracije.

Inovativna rešenja i rezultati programa predstavljaju važan korak u promociji kulturnog i prirodnog nasleđa u AP Vojvodini i potencijal za dalji lokalni razvoj, a posebno u procesima obnove kulturno – istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Bača, Sremskih Karlovaca, Iriga i Fruške gore u celini.