Privremena izmena autobuskih linija 6 i 12

LINIJA BROJ 6

Smer sa Podbare:

Redovna trasa – raskrsnica ulica Feješ Klare i Ćirila i Metodija – ulica Feješ Klare – (desno skretanje) ulica Stanoja Glavaša – (desno skretanje) ulica Stenteleki Kornela do Ulice Ćirila i Metodija – redovna trasa kretanja.

Smer sa Adica:

Redovna trasa – raskrsnica ulica Ćirila i Metodija i Senteleki Kornela – (desno skretanje) Senteleki Kornela – (levo skretanje) ulica Stanoja Glavaša – (levo) ulica Feješ Klare do raskrsnice sa ulicom Ćirila i Metodija – redovna trasa kretanja.

LINIJA BROJ 12

Smer iz centra:

Redovna trasa – raskrsnica ulica Feješ Klare i Stanoja Glavaša – (levo) ulica Stanoja Glavaša – (desno) Senteleki Kornela do autobuskog stajališta gde izdržavaju vreme do narednog polaska.

Smer sa Telepa:

Polazno stajalište u ulici Senteleki Kornela – Senteleki Kornela – (desno) Bulevar patrijarha Pavla – (desno) ulica Feješ Klare do raskrsnice sa ulicom Ćirila i Metodija – redovna trasa kretanja.

Na izmenjenom delu trasa navedenih autobuskih linija koristiće se postojeća stajališta drugih linija.