Program „Moja Prva Plata“ pruža šansu za prvo radno Iskustvo 10.000 mladih

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je danas objavila novi ciklus programa „Moja Prva Plata“ za 2023. godinu, pružajući šansu za prvih 10.000 mladih da steknu nezaboravno prvo radno iskustvo.

Prva faza programa je namenjena poslodavcima, koji imaju mogućnost prijavljivanja za učešće do 31. oktobra putem zvanične stranice http://www.mojaprvaplata.gov.rs.

Pristup portalu „Moja Prva Plata“ i prijava poslodavaca biće omogućeni od 14 časova.

Druga faza je otvorena za nezaposlena lica koja mogu aplicirati za učešće od 6. do 24. novembra na istom sajtu. Treća faza uključuje selekciju kandidata od strane poslodavaca.

Poslodavci će imati mogućnost da vrše selekciju kandidata od trenutka njihove prijave, a konačni izbor će biti obavljen u periodu od 27. novembra do 8. decembra.

Nakon finalnog izbora, lista pozicija i odobrenih kandidata će biti objavljena na sajtu mojaprvaplata.gov.rs u roku od sedam dana.

Četvrta faza uključuje potpisivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, uz početak obuke nezaposlenih lica od 1. do 15. januara 2024. godine.

Očekuje se da će se uključiti do 10.000 mladih do 30 godina sa srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se izvoditi u privatnom i javnom sektoru, trajaće devet meseci, a radni odnos se neće formalno uspostavljati.

Tokom trajanja programa, NSZ će mesečno isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem 28.000 dinara, dok će mladi sa visokim obrazovanjem dobijati 34.000 dinara, uz uplatu doprinosa za osiguranje od povreda na radu i profesionalne bolesti.

Ovaj program otvara vrata mladima bez prethodnog radnog iskustva kako bi stekli praktično iskustvo u konkretnim poslovima, unapredili veštine i kompetencije za budući rad, jačajući tako svoje šanse za buduće zaposlenje.

Sve informacije o programu „Moja Prva Plata“ i javnom pozivu mogu se pronaći na zvaničnim stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje i „Moja Prva Plata“.