Prva nagrada Novom Sadu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2021.

Grad Novi Sad dobitnik je prve nagrade koju Zaštitnik građana dodeljuje gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u prethodnoj godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji.

Grad Novi Sad je nagrađen za sveobuhvatno i kontinuirano delovanje gradskih uprava na razvoju svih oblika pristupačnosti i socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom. Nagradu je u ime Grada primila savetnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković.

Novi Sad je zaslužio nagradu za više inicijativa koje su prijavile Gradske uprave, među kojima se ističu uvođenje novih pristupačnih informacionih i komunikacionih tehnologija kroz uspostavljanje međuopštinske saradnje putem Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji, usvajanje Akcionog plana kulturnog razvoja Novog Sada za period 2021-2022. u okviru kojeg je donet plan za unapređenje pristupačnosti objekata ustanova kulture: adaptacija pristupa i sadržaja u objektu „C“ sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“ i inicijativa unapređenja pristupačnosti objekta Doma zdravlja Novi Sad na Limanu IV.

Nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na lokalnom nivou već šest godina dodeljuje Zaštitnik građana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a ranijih godina i sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.