Radno vreme Korisničkog centra “Novosadske toplane”

Informacije, kao i podnošenje reklamacija na kvalitet isporuke toplotne energije, korisnici se mogu obratiti pozivanjem brojeva 423-712 i 420-853 i besplatnim pozivom na broj telefona 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa.

U slučaju   hitnosti intervencije  kao što su curenja u kući,  potrebno je pozvati na broj telefona 4881-105, koji je na raspolaganju 24 h isključivo za tu vrstu prijave.