Rešavanje problema pasa lutalica

Grad Sremska Mitrovica već duži vremenski period se suočava sa problemom pasa lutalica pa potpisivanje Memoranduma sa uspostavljanjem programa osposobljavanja osuđenih lica za zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih pasa, može da bude dobro rešenje ovog problema. Prema rečima dr Milana Stevovića iz Ministarstva pravde, Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji sarađuje sa Kazneno-popravnim zavodom i OEBS-om na resocijalizaciji osuđenih lica, koji će voditi brijgu o napuštenim psima, ali i to da će se u narednom periodu raditi na proširenju ovog projekta u Kazneno-popravnim zavodima u Požarevcu, Zabeli i Nišu. 
Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, ovim projektom, umnogome je pomogao gradu u zbrinjavanju pasa lutalica. Trenutno, u ovom prihvatilištu, nalazi se 210 pasa o kojima brine deset osuđenih lica. Kapacitet Prihvatilišta je za 300 pasa. 
Ambasador Andrea Orizio, šef misije OEBS-a u Srbiji, kazao je da je Srbija treća zemlja u Evropi koja sprovodi ovakav program, i dodao da će, od ovog projekta, mnogi imati veliku korist, kako građani, tako i osuđena lica. 
Gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader izrazio je veliko zadovoljstvo potpisivanjem Memoranduma, jer kako kaže, od sada će građani Mitrtrovice, svakako, biti bezbedniji. 
Posle potpisivanja Memoranduma o razumevanju i uspostavljanju programa osposobljavanja, u Centru za dresuru, osuđenici su demonstrirali vežbe koje izvode sa psima.
 
Izvor: Portal SirmiumInfo