Saopštenje Pokrajinske vlade o socijalnoj politici u Gradu Novom Sadu:

U skladu sa odgovornošću prema socijalnoj dobrobiti građana, Pokrajinska Vlada želi istaći napore Grada Novog Sada u oblasti socijalne politike. Grad Novi Sad je u poslednjih deset godina demonstrirao opredeljenje za realnu, razvojnu i socijalno odgovornu politiku. Zahvaljujući stabilnim javnim finansijama, postoji dosledan napredak u razvoju grada. Na nedavno održanoj sednici Skupštine grada, na ime socijalne zaštite, izdvojena su dodatna sredstva u iznosu od 14,7 miliona dinara za jednokratne i intervencionne novčane pomoći. Ovim je ukupan budžet za tekuću godinu dostigao rekordnih 3,1 milijardu dinara, posvećenih socijalnoj i dečijoj zaštiti.

“Želimo jasno demantovati netočne i neosnovane tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima, a posebno lažne optužbe o povećanju izdvajanja za jednokratnu pomoć kako bi se kupila podrška građana. Činjenica je da Grad Novi Sad već dugi niz godina prednjači u oblasti socijalne zaštite u odnosu na druge lokalne samouprave. Nijedna socijalna usluga nije ukinuta, niti je obim prava i davanja smanjen. Naprotiv, u svim prethodnim godinama, uključujući i trenutnu, širili smo aktivnosti koje Grad finansira, posebno u oblasti usluga za lične pratioce i personalne asistente. Rebalans budžeta ima upravo tu ulogu da sredstva budu usmerena u skladu sa potrebama građana, a ne da se smanje, kako se neosnovano tvrdi.” rečeno je u saopštenju Pokrajinske Vlade

Kao potvrda gore navedenog, ističu  da su sredstva za socijalnu i dečiju zaštitu u 2012. godini iznosila samo 700 miliona dinara, dok je za 2023. godinu planirano čak 3.115.130.000 dinara. To je povećanje od preko 2,4 milijarde dinara, odnosno za 345% u odnosu na 2012. godinu.

Što se tiče povećanja izdvajanja za jednokratne pomoći koje se isplaćuju preko Centra za socijalni rad, to je rezultat posledica julske nepogode i hitne potrebe brojnih porodica koje su pretrpele štetu. Ovo će im olakšati finansijsko prevazilaženje teškoća.

Podsećamo da Grad Novi Sad pruža finansijsku podršku porodicama sa decom upisanom u privatne predškolske ustanove, obezbeđuje sredstva za deo troškova vantelesne oplodnje, kao i novčanu pomoć za prvo dete, za trojke, pravo na novogodišnji poklon i novčanu pomoć. Takođe, obezbeđuje besplatnu ishranu dece u osnovnim školama za decu iz socijalno ugroženih porodica i porodica sa troje i više dece, pruža prevoz učenicima srednjih škola na teritoriji druge opštine. Grad obezbeđuje i godišnje autobuske karte za decu iz porodica sa troje i više dece do kraja redovnog školovanja. Takođe, pruža olakšice u plaćanju komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece, obezbeđuje nadoknadu troškova za uslugu ličnog pratioca i uslugu personalne asistencije. Od 2016. godine, Grad Novi Sad pomaže porodicama sa decom i mladima koji boluju od teških bolesti koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.

Ovim putem Pokrajinska Vlada želi da istakne svoju posvećenost socijalnoj dobrobiti građana i podršku Gradu Novom Sadu u nastojanjima da očuva i unapredi kvalitet života svojih građana.