Početak Gradske vesti Saradnjom sa Prirodno-matematičkim fakultetom intenziviramo povezivanje struke i sektora turizma

Saradnjom sa Prirodno-matematičkim fakultetom intenziviramo povezivanje struke i sektora turizma

33
0

Današnje svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za cilj prevashodno ima definisanje okvirnih mehanizama bliže saradnje koja se ogleda u intenzivnijem povezivanju nauke i privrede, odnosno stručnog kadra i sektora turizma i ugostiteljstva u AP Vojvodini, kao i u Republici Srbiji, a u skladu sa odgovarajućim standardima struke.

Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i dekanka Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, u prisustvu pomoćnika pokrajinskog sekretara mr Milana Jarića, direktora Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo prof. dr Lazara Lazića i profesora sa Departmana dr Milana Ivkova.

Sekretar Ivanišević je istakao važnost umrežavanja privrede i nauke sa resornim državnim institucijama, kako bi se na što bolji i efikasniji način univerzitetski obrazovan stručni kadar povezao sa relevantnim privrednim granama i sa privatnim sektorom, kome nedostaju stručnjaci, pre svega kada se govori o turizmu.

„Ovim sporazumom o saradnji Sekretarijat pravi još jedan iskorak u povezivanju nauke i privrede, u ovom slučaju turističke privrede. U prvih osam meseci na teritoriji AP Vojvodine ostvareno je preko 200 miliona evra prometa od turizma, i ukoliko se ta tendencija nastavi, biće premašena 2019. godina. Molba prema nama od strane ljudi koji se bave turizmom, počev od hotela, preko etno-sela, do restorana i drugih, jeste da im pomognemo da se što bolje povežu sa onima koji imaju neophodno znanje iz oblasti turizma. Turizam u Srbiji nije više nešto čime se može baviti bilo ko, već je to vrhunski turizam, sa vrhunskim uslugama, te postoji potreba da se to objedini u jedinstven turistički proizvod“, rekao je sekretar Ivanišević, dodavši da je predstavnik Prirodno-matematičkog fakulteta član radnog tela, tačnije komisije u okviru projekta dodele oznake kvaliteta proizvoda, usluga i manifestacija „Najbolje iz Vojvodine“.

Ivanišević je naveo i to da je sam cilj saradnje Sekretarijata sa PMF-om upravo povezivanje kadrova koji završavaju, ili su završili fakultet, kao i da u najkraćem roku pronađu posao, i da za vreme trajanja studija budu na praksi kod korisnika sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Podsetiću vas na to da je preko 500 miliona dinara u protekle dve godine usmereno u sektor turizma na teritoriji Vojvodine, a to daje veoma konkretne rezultate. Cilj koji svi imamo, kao roditelji i kao profesori, jeste da ta deca, kada počnu da rade u našim kompanijama, hotelima, pa čak i u stranim objektima u Srbiji, ovde i ostanu“, rekao je Ivanišević.

Saradnja Sekretarijata i Fakulteta će se realizovati kroz partnerske odnose zasnovane na principima transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti, posvećenosti, međusobne informisanosti, te na dobrom i odgovornom upravljanju resursima koji će se koristiti za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i aktivnosti.

Sekretarijat i Fakultet, odnosno Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, nastojaće da informišu privrednike i preduzetnike o svojim projektima i aktivnostima, o kadrovskim i strukovnim potencijalima koji bi mogli da obavljaju stručnu praksu kod zainteresovanih subjekata, uz obostranu promociju i zajedničko organizovanje događaja, edukacija, predavanja i treninga, u cilju unapređenja saradnje, informisanja javnosti i zainteresovanih strana i zajedničko nastupanje i učešće na konkursima.

Dekanka PMF-a Milica Pavkov Hrvojević istakla je da je veoma važna inicijativa Sekretarijata za ostvarivanje saradnje na ovom nivou, s obzirom na to da se otvara mogućnost da nauka bude u službi privrede.

„Danas sam ovde, pre svega, zbog Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, koji u svom nazivu i nosi važan deo za ovaj sekretarijat, društvo i ovu zemlju, jer to su katedre osnovane pre desetak godina, koje su dostigle nivo u raznim aspektima, te prevazišle mnoge druge oblasti nauke na našem fakultetu. Katedre za gastronomiju i turizam ostvaruju rezultate u raznim aspektima. Istakla bih na prvom mestu studente, koji su izuzetno zapaženi na raznim međunarodnim takmičenjima i to u profesionalnim kategorijama, poput mnogobrojnih svetskih takmičenja u oblasti kulinarstva i gastronomije, kao i turizma. Drugo, istakla bih međunarodne projekte, u kojima učestvujemo i, treće, zahvaljujući profesorima sa ovog departmana, Univerzitet u Novom Sadu se našao među prvih 200 na Šangajskoj listi u oblasti ugostiteljstva i menadžmenta u gastronomiji“, istakla je prof. dr Pavkov Hrvojević.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here