SDP obeležila Dan žena debatom ,,Rodna ravnopravnost, kako da zajednički prevaziđemo barijere“

Socijaldemokratska partija Srbije obeležila je Dan žena u svim opštinskim i gradskim Odborima putem onlajn kampanju kojom se ističe ujedinjenost kolega i koleginica ove partije u podizanju svesti o važnosti rodne ravnopravnosti i istorijskom značaju borbe za ženska prava.

Kako bi se došlo do zajedničkih rešenja danas, na Dan žena ova politička partija je organizovala debatu ili okrugli sto na temu ,,Rodna ravnopravnost, kako da zajednički prevaziđemo barijere” na kom je svako iz svoje oblasti rada i interesovanja govorio o unapređenju rodne ravnopravnosti u društvu.

O važnosti ekonomskog osnaživanja žena i vidljivosti žena u društvu govorio je Predsednik Pokrajinskog odbora i Potpredsednik Socijaldemokratske partije Srbije, dr Nenad Ivanišević.

Socijaldemokratska partija Srbije slavi ekonomske, društvene, kulturne, naučne i sve druge uspehe žena. Konkretnim aktivnostima želimo najpre ekonomski da osnažimo žene da svojim radom doprinose sopstvenom napretku, zajednici, porodici i društvu u celini. Ekonomski uspeh žene je ekonomski uspeh celog društva i zato je važno da sem što ćemo 8.marta kupiti neki poklon ženi, mi sebe osvestimo da promena kreće od pojedinca,
od naših misli i svakodnevnih postupaka kojima se obraćamo ženama u našoj sredini pa sve do politika i politčkih akcija kojima kreiramo stvarnost i razbijamo barijere koje nas dele – izjavio je dr Nenad Ivanišević.

Socijaldemokratska partije Srbije će ceo mesec mart posvetiti ovoj važnoj temi. Početak kampanje je dijalog funkcionera i funkcionerki Pokrajinkskog odbora na na temu kako da zajednički prevaziđemo barijere u društvu, privredi, poljoprivredi, politici, ekonomiji, kulturi, obrazovanju i ostalim oblastima u kojim postoje prepreke, razlike i predrasude u svakodnevnom životu.

Nasilje bilo koje vrste prema ženama i devojčicama je pojava koja vuče celokupno društvo unazad. SDPS kategorično, rečju i delom zastupa ideju društva jednakih u kom je svaka osoba pre svega slobodna i bezbedna. Javnosti želimo da podignemo svest o važnosti borbe protiv ovih negativnih pojava u društvu – objasnila je predsednica Foruma žena Pokrajinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije Rajka Vujović.

Potom su se skupu obratili ostali učesnici ove debate.

Potpredsednica pokrajinskog odbora Milica Božić govorila je o važnosti učešća žena u politici i zastupljenosti žena u redovima Socijaldemokratske partije Srbije.

Generalni sekretar pokrajinskog odbora, Dejan Panić izneo je da su u rodnoj ravnopravnosti muškarci neravnopravni, odnosno ne učestvuju u dovoljnom broju u temama rodne ravnopravnosti.

Predsednik foruma mladih pokrajinskog odbora Nikola Nićetin osvrnuo se na značaj učešća i  osvešćenost mladih o ravnopranosti polova.

Potpredsednica foruma mladih pokrajinskog odbora, Petra Kerleta obratila se skupu na temu važnosti solidarnosti žena.

Kao predsednica Foruma žena pokrajinskog odbora, na ovu temu ću reći da smatram da su svi ovi aspekti o kojima će govoriti moje kolege i koleginice veoma važni i treba da ih čujemo, ali da bi smo ostvarili veću ekonomsku ili političku zastupljenost žena, smtram da moramo skrenuti pažnju i na negativne pojave u društvu kao što je nasilje prema ženama, narušavanje njihovih osnovnih ljudskih prava i sloboda. Smatram da je potrebno javno i nedvosmisleno osuditi svaki oblik nasilja prema ženama i nastaviti da izgradnju takvog društvenog sistema u kom će svaka žena i devojčica, svaka osoba, muškarac ili žena, pre svega biti slobodni i bezbedni. Efikasna zaštita žena i dece žrtava porodičnog i partnerskog nasilja mora se staviti u prvi plan, a teme rehabilitacije nasilnika i unapređivanje sistema socijalne zaštite, veliki je deo rešenja u stvaranju atmosfere mira i bezbednosti u društvu – dodala je Rajka Vujović.

Novi Sad, 8. mart 2022. godine