Slede opomene zbog neizmirenih dugovanja za komunalno-stambene usluge

U toku ove nedelje biće poslate opomene zbog neizmirenih dugovanja za komunalno-stambene usluge.

Opomenut period  za fizička lica korisnike stambenog i poslovnog prostora je od marta 2022. godine do septembra 2022. godine.

Za pravna lica i preduzetnike, koji su korisnici stambenog i poslovnog prostora opomenom će biti obuhvaćen period od marta 2020. do septembra 2022. godine.

Ukoliko korisnici imaju dugovanja i dobili su opomenu, JKP „Informatika”, savetuje da izmire svoja dugovanja najkasnije do 31.3.2023. godine, kako bi izbegli troškove prinudne naplate duga u postupku koji će sprovesti nadležni javni izvršitelj.

O preciznijim  uslovima za  zaključenje Sporazuma možete kontaktirati ili lično otići u upravnu zgradu na adresi Bulevar cara Lazara 3.