Početak Gradske vesti Šta predviđa plan detaljne regulacije naselja Veliki rit?

Šta predviđa plan detaljne regulacije naselja Veliki rit?

143
0

Procenjeno je da će tu živeti 2.750 stanovnika te su urbanisti predvideli dve predškolske ustanove, osnovnu i srednju školu, srednjoškolski i sportski centar. Deo površine izdvojen je i za poslovne sadržaje, opštegradski centar, raznovrsne javne i komunalne službe.

Osim površine planirane za izgradnju ulice Paje Radosavljevića (1,2 hektara), koja je važna za šire područje grada, predviđene su i saobraćajne, infrastrukturne i zelene površine na ukupno 16,66 hektara, piše „Dnevnik“.

Biciklističke staze gradiće se duž glavnih saobraćajnih pravaca, u ulicama Paje Radosavljevića, Janka Halkozovića, Majke Jugovića, Stefana Dečanskog i Baja Pivljanina, te delimično i u zaštitnom pojasu kanala.

Izgradnjom dveju predškolskih ustanova obezbediće se prostor za smeštaj oko 320 dece, a ti jednospratni objekti s potkrovljem planirani su u Dečanskoj i u Ulici Grujice Novakovića.

Osnovna škola za 700 do 800 učenika, s fiskulturnom salom planirana je uz ulice Majke Jugovića i Baja Pivljanina, a srednja za oko 1.100 učenika uz ulicu Paje Radosavljevića.

Planom je predviđeno da se na površini od 1,73 hektara izgrade zdravstvene i socijalne ustanove, objekti gradske uprave, kulture, veterinarske stanice i slično. U planu je navedeno i da je istočno od Temerinskog puta obavezna izgradnja zdravstvene stanice za potrebe stanovnika celog područja Malog Beograda – Velikog rita, a obavezna je i izgradnja kulturnog centra Roma.

Sportski centar s halom i otvorenim terenima planiran je uz ulice Nova 4 i Majke Jugovića, i to na kompleksu površine 1,59 hektara.

Kompletan tekst može se pročitati na sajtu „Dnevnika“.

Plan detaljne regulacije prostora „Mali Beograd – Veliki rit 1” na uvidu je do 1. septembra, a moguće ga je pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 časova u zgradi Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2 i u JP „Urbanizam” na Bulevaru cara Lazara 3, kao i na sajtu tog preduzeća. Osim toga, plan je moguće pogledati i u MZ Klisa, Savska 27 i MZ Vidovdansko naselje, Ulica dr Jovana Andrejevića 2a. Pisani predlozi, primedbe i sugestije podnose se Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove u Radničkoj 2, dok traje uvid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here